واگذاری گربه

انوش گربه ۱ ساله ملوس و خیلی ناز

انوش گربه ۱ ساله ملوس و خیلی ناز

واکسن خورده

شناسنامه دارد

 انوش پسر خوشتیپ مهربون ولوس حدود یک ساله،  عقیم شده ضد انگل خورده. مهرطلب

 

( لطفا جهت اطلاعات بیشتر با صباپت تماس حاصل فرمایید )

( واگذاری رایگان )